Guest Relation

Browsing the "Very Krabi" Tag

Krabi Water Sport Festival 2019 วันที่ 22 มิถุนายน 2562

มิถุนายน 17th, 2019 | by Divali

ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันพายคายัคแรลลี่ ในหุบเขาลากูนที่สวยที่สุดในกระบี่ Krabi Water Sport Festival 2019 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อ่าวท่าเลน จ. กระบี่ ค่าสมัคร


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

กุมภาพันธ์ 5th, 2018 | by Divali

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเกาะกลาง 1 โรงแรม ฟร้อน เบย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายสมโภชน์ โชติชูช่วง ปลัดจังหวัด กระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมนาในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวกิจกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่


วันที่ 27 กันยายน 2560 การแถลงผลการดำเนินงาน ของ. สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดกระบี่ ( 1 ตุลาคม 2559 – 20 กันยายน 2560 )

กันยายน 30th, 2017 | by Divali

วันที่ 27 กันยายน 2560 การแถลงผลการดำเนินงาน ของ. สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดกระบี่ ( 1 ตุลาคม 2559 – 20 กันยายน 2560 ) โดยมี นายโสภณ


โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มิถุนายน 19th, 2017 | by Divali

สำนักงานประชาสัมพันธ์.กระบี่ จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกว่า 60 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริตามโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกว่า 60 คน ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ สัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ โดย มีนายสำเริง ปานศรี


ยกย่องชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของผุ้ใหญ่บ้าน ความดี ในวิถี คนปกครอง..

มิถุนายน 19th, 2017 | by Divali

ประกาศจังหวัดกระบี่ ยกย่องชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของผุ้ใหญ่บ้าน ความดี ในวิถี คนปกครอง.. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหสัดกระบี่ นายพินิจ บุญเลิศ ปลัดจังหวัดกระบี่นายสมโภชน์ โชติชูช่วง นายอำเภอคลองท่อมนายศรัทธา ทองคำ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่ ม.6 ต.พรุดินนา


ขับเคลื่อนโครงการ “อุทยานคุณธรรมและศาสนสันติสุขนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ”ผลักดัน สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก

เมษายน 6th, 2017 | by Divali

ขับเคลื่อนโครงการ “อุทยานคุณธรรมและศาสนสันติสุขนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ”ผลักดัน สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ) เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปลายพระยา เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ ติดตามรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนพื้นที่อำเภอปลายพระยา


โครงการพัฒนาเกาะพี พี 4.0

มีนาคม 21st, 2017 | by Divali

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายพินิจ บุญเลิศ ผุ้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เกาะ พีพี เพื่อสำรวจสร้างทางเชื่อม ม7-ม8 เพื่อส่งคนป่วยเข้า รพ เกาะพีพี และความปลอดภัยนักท่องเทียว ที่ชอบขึ้นชม Veiw point of Koh Phi


มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560..

มีนาคม 4th, 2017 | by Divali

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560.. วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายวารินทร์ สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ อาคารฝึกอบรมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560

ธันวาคม 28th, 2016 | by Divali

นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น ณ. PAKA SHOW PARK กระบี่ โดยมีนางฉัตร


จังหวัดกระบี่เปิดนิทรรศการ”๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

พฤศจิกายน 10th, 2016 | by Divali

จังหวัดกระบี่เปิดนิทรรศการ”๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดกระบี่ ( หลังเก่า ) นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ”๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชรBack to Top ↑