Guest Relation

Browsing the "Very Krab" Tag

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัด “โครงการอบรม/พัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช)” ประจำปีงบประมาณ 2560

มีนาคม 21st, 2017 | by Divali

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัด “โครงการอบรม/พัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช)” ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัคร ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)เป็นกำลังสำคัญในการประชาสัมพันธ์และขยายผลที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการ วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา09.00 น ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ (ชั้น 4Back to Top ↑