Guest Relation

Browsing the "Very Krabi" Category

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

กุมภาพันธ์ 5th, 2018 | by Divali

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเกาะกลาง 1 โรงแรม ฟร้อน เบย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายสมโภชน์ โชติชูช่วง ปลัดจังหวัด กระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมนาในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวกิจกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่


วันที่ 27 กันยายน 2560 การแถลงผลการดำเนินงาน ของ. สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดกระบี่ ( 1 ตุลาคม 2559 – 20 กันยายน 2560 )

กันยายน 30th, 2017 | by Divali

วันที่ 27 กันยายน 2560 การแถลงผลการดำเนินงาน ของ. สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดกระบี่ ( 1 ตุลาคม 2559 – 20 กันยายน 2560 ) โดยมี นายโสภณ


โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มิถุนายน 19th, 2017 | by Divali

สำนักงานประชาสัมพันธ์.กระบี่ จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกว่า 60 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริตามโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกว่า 60 คน ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ สัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ โดย มีนายสำเริง ปานศรี


ยกย่องชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของผุ้ใหญ่บ้าน ความดี ในวิถี คนปกครอง..

มิถุนายน 19th, 2017 | by Divali

ประกาศจังหวัดกระบี่ ยกย่องชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของผุ้ใหญ่บ้าน ความดี ในวิถี คนปกครอง.. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหสัดกระบี่ นายพินิจ บุญเลิศ ปลัดจังหวัดกระบี่นายสมโภชน์ โชติชูช่วง นายอำเภอคลองท่อมนายศรัทธา ทองคำ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่ ม.6 ต.พรุดินนา


ขับเคลื่อนโครงการ “อุทยานคุณธรรมและศาสนสันติสุขนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ”ผลักดัน สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก

เมษายน 6th, 2017 | by Divali

ขับเคลื่อนโครงการ “อุทยานคุณธรรมและศาสนสันติสุขนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ”ผลักดัน สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ) เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปลายพระยา เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ ติดตามรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนพื้นที่อำเภอปลายพระยา


โครงการพัฒนาเกาะพี พี 4.0

มีนาคม 21st, 2017 | by Divali

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายพินิจ บุญเลิศ ผุ้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เกาะ พีพี เพื่อสำรวจสร้างทางเชื่อม ม7-ม8 เพื่อส่งคนป่วยเข้า รพ เกาะพีพี และความปลอดภัยนักท่องเทียว ที่ชอบขึ้นชม Veiw point of Koh Phi


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัด “โครงการอบรม/พัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช)” ประจำปีงบประมาณ 2560

มีนาคม 21st, 2017 | by Divali

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัด “โครงการอบรม/พัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช)” ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัคร ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)เป็นกำลังสำคัญในการประชาสัมพันธ์และขยายผลที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการ วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา09.00 น ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ (ชั้น 4


มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560..

มีนาคม 4th, 2017 | by Divali

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560.. วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายวารินทร์ สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ อาคารฝึกอบรมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ ที่ โซ สปา วิท ล็อกซิทาน โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์สปา รีสอร์ท

มกราคม 13th, 2017 | by Divali

เปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ ที่ โซ สปา วิท ล็อกซิทาน โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์สปา รีสอร์ท โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท


“อ่านเพื่อพ่อ”มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน

มกราคม 13th, 2017 | by Divali

“อ่านเพื่อพ่อ”มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน 12 มกราคม 2560 – กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314 ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ได้จัดให้มี “มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน อ่านยกกำลังสุข” ภายใต้แนวคิด “อ่านเพื่อพ่อ”Back to Top ↑