Guest Relation

Browsing the "Regional News" Category

มิตซูบิชิปันความสุขแก่ลูกค้ามิราจและแอททราจกว่า 480 ครอบครัวกับงาน “มิตซูบิชิ อีโค คาราวาน 2014”

กันยายน 24th, 2014 | by Divali

ปทุมธานี :  15 กันยายน 2557 – มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ปลื้มลูกค้าลูกค้ามิราจและแอททราจ  ในภาคกลางและภาคใต้ชื่นชอบ “มิตซูบิชิ อีโค คาราวาน 2014”  คาราวานท่องเที่ยวพร้อมทำความดีร่วมกันบน20 เส้นทางแรกล่าสุดเตรียมเปิดรับลูกค้าภาคอีสานและภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมช่วงที่ 2 อีก 20


เยาวชนรวมพลัง ขอพื้นที่หายใจให้เต็มปอด(ปลอดควันบุหรี่)

กันยายน 24th, 2014 | by Divali

  เมื่อวันที่  20 กันยายน 2557 “เครือข่ายเด็กและเยาวชนปอดแหกขอภาพคำเตือน 85%”  รวมตัวจัดกิจกรรม  Green Lung ตอน “หายใจได้เต็มปอด”  เพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น พร้อมขอพื้นที่สีเขียวจากผู้สูบบุหรี่เพื่อหายใจให้เต็มปอดมากขึ้น พญ.วันทนีย์  วัฒนะ  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Green Lung ตอน


มหิดลรุกหนัก สร้างคนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน

กันยายน 24th, 2014 | by Divali

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ประธานอนุกรรมการฝ่ายงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวถึงปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนอายุ15-24 ปี เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนเพิ่มขี้นจากร้อยละ 15.2 ในปี 2552 เป็น 16.6 ในปี 2554 โดยเพิ่มขึ้นจาก 1.67 ล้านคนเป็น 1.7 ล้านคน


ททท. ขอเชิญคุณ ร่วมกิจกรรม “เดิม ชม แชะ แชร์” จังหวัดของคุณให้โลกเห็น ผ่าน Google

กันยายน 23rd, 2014 | by Divali

ททท. ขอเชิญคุณ ร่วมกิจกรรม “เดิม ชม แชะ แชร์” จังหวัดของคุณให้โลกเห็น ผ่าน Google+ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ Google ได้จัดกิจกรรม #ThailandOnly Photowalk เดินเที่ยวถ่ายรูปพร้อมกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ


อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา

กันยายน 21st, 2014 | by Divali

หมู่ 7 บ้านใหม่นาแขม…เป็นชุมชน ที่อพยพ เมื่อปี 2525 จากพื้นที่ทำเหมืองแม่เมาะ เพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้ครอบครองที่อยุ่อาศัย คนละ 1 ไร่ และได้ที่ทำกิน คนละ 6 ไร่ ที่แยกต่างหากจากบ้านพักอาศัย เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมด้านการเกษตร หัตถกรรม


” วิทยาลัยเทคโนโลยี่และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ “

กันยายน 21st, 2014 | by Divali

ชุมชน ใกล้ เหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ก้าวผ่าน สิ่งที่ มนุษย์ ต้องเรียนรุ้ ในความจำเป็น และความก้าวหน้า ..ปัญหา และภาระ เป็นสิ่งที่ทำร่วมกัน..ในความรู้สึก ที่เลวร้าย ก็มีสิ่งดีๆ…เงื่อนไข ที่เป็นไป ไม่ได้มาจาก ความเข้าใจ แต่มาจากความจริง…… ใกล้เหมืองและโรงไฟฟ้า แม่เมาะ


เสนอคลังกำหนดมาตรฐานน้ำหนักมวนบุหรี่

กันยายน 17th, 2014 | by Divali

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทบุหรี่ทั้งโรงงานยาสูบไทยและบุหรี่ต่างประเทศ ต่างทยอยผลิตบุหรี่มวนที่มีขนาดเล็กลงหรือสั้นลง เพื่อลดภาระภาษีสรรพสามิตที่ใช้ระบบสองเลือกหนึ่ง โดยเลือกเก็บภาษีตามน้ำหนัก หนึ่งบาทต่อกรัม หรือเลือกเก็บโดยคิดตามมูลค่าราคาต้นทุนที่แจ้ง และกรมสรรพสามิตจะเก็บภาษีตามมูลค่าภาษีที่มากกว่า ซึ่งโดยปกติบุหรี่แต่ละมวนจะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งกรัมซึ่งจะทำให้บุหรี่แต่ละซองที่มีบุหรี่ 20 มวนจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตยี่สิบบาทต่อซอง ถ้าหากคิดภาษีตามราคาต้นทุนที่แจ้งแล้วมีค่าต่ำกว่ายี่สิบบาท บริษัทบุหรี่จึงหาทางหลีกเลี่ยงภาษีโดยการผลิตหรือนำเข้าบุหรี่ราคาถูกโดยผลิตบุหรี่มวนเล็กลงหรือสั้นลง ทำให้บุหรี่แต่ละมวนมีน้ำหนัก 0.7 กรัมหรือต่ำกว่า ทำให้เสียภาษีเพียงมวนละ 70


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กันยายน 12th, 2014 | by Divali

“ภาคการเกษตร” เป็นแหล่งรายได้ของประเทศและแหล่งอาหารเลี้ยงปากท้องคนไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ในภาวะปัจจุบันเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ อาทิ ต้นทุนการผลิตสูง พื้นที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตที่ได้รับมีปริมาณน้อย คุณภาพต่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ จึงประสบกับภาวะขาดทุน เกิดปัญหาหนี้สินรุมเร้าจนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งหาหนทางให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการลดต้นทุนการ ผลิต การเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผล ผลิตการเกษตร จึงให้มีการดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตการเกษตร”


สช.ชวนคนไทยเรียนรู้ ๕ ข้อ ตั้งหลักก่อน ‘ตรวจสุขภาพ’

กันยายน 12th, 2014 | by Divali

สช.ชวนคนไทยเรียนรู้ ๕ ข้อ ตั้งหลักก่อน ‘ตรวจสุขภาพ’ สช. เปิดตัวโครงการ “ตั้งหลัก ก่อนตรวจ” แนะ ๕ ข้อควรรู้ก่อนตรวจสุขภาพ รณรงค์ประชาชนให้เกิดความเข้าใจและใส่ใจกับการตรวจสุขภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยเรื่อง เพศ อายุ และพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวัน คาดคนไทยได้ประโยชน์ถึง ๒๐ ล้านคน


หนุน คสช.ห้ามบุหรี่ไฟฟ้า

กันยายน 10th, 2014 | by Divali

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่   โดยอาศัย พ.ร.บ.นำเข้า-ส่งออกสินค้า พ.ศ. 2522  ภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  กล่าวใน รายการBack to Top ↑