Guest Relation

Browsing the "Regional News" Category

บางกอกแอร์เวย์สเปิดเส้นทางบินใหม่จากเชียงใหม่ สร้างศูนย์กลางการบินจากเชียงใหม่สู่ภูเก็ต อุดรธานีและสหภาพเมียนมาร์

ตุลาคม 28th, 2014 | by Divali

บางกอกแอร์เวย์สเปิดเส้นทางบินใหม่จากเชียงใหม่ สร้างศูนย์กลางการบินจากเชียงใหม่สู่ภูเก็ต อุดรธานีและสหภาพเมียนมาร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่าง เชียงใหม่-ภูเก็ต (1 เที่ยวบิน/วัน), เชียงใหม่-อุดรธานี (2 เที่ยวบิน/วัน), เชียงใหม่-มัณฑะเลย์ (3 เที่ยวบิน/สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เชียงใหม่-ย่างกุ้ง (4 เที่ยวบิน/สัปดาห์)


เปิดโปงสมาคมผู้ค้ายาสูบบิดเบือนความจริง

ตุลาคม 24th, 2014 | by Divali

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยกรณีที่อุปนายกสมาคมการค้ายาสูบไทย  นางอัญชนา  ชีววิมล  ออกข่าวว่าร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่  จะทำลายร้านค้าปลีกขนาดเล็กนั้น  เป็นการกล่าวอ้างที่ไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิง ศ.นพ.ประกิต   กล่าวว่า  ร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่  เนื้อหาเน้นไปที่การควบคุมการตลาดและส่งเสริมการขายของบริษัทบุหรี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า  บารากู่  การขายผ่านอินเตอร์เน็ต และการใช้


อินเดียบังคับภาพคำเตือนยาสูบขนาด 85%

ตุลาคม 23rd, 2014 | by Divali

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เปิดเผยว่า  รัฐบาลอินเดียได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า  บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเทศที่จำหน่ายในอินเดียตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558  ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% ของพื้นที่ซองบุหรี่ทั้งสองข้าง  จากกฎหมายปัจจุบันที่ภาพคำเตือนมีขนาด 40% และพิมพ์อยู่เพียงด้านเดียวของซองบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเฉลี่ยข้างละ 20% ซึ่งทำให้อินเดียที่เดิมมีภาพคำเตือนขนาดใหญ่ลำดับที่ 136


บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้าม นำเข้าไทยแล้ว หวั่นสารอันตรายทำลายสุขภาพ.

ตุลาคม 18th, 2014 | by Divali

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ สืบเนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้า โดยกำหนดให้ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราช อาณาจักรตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่า


Getting to know Firefly

ตุลาคม 18th, 2014 | by Divali

Getting to know Firefly Launched on April 3, 2007, Firefly is operated by FlyFirefly Sdn Bhd (346606-K) formerly known as


สารภีต้นแบบอำเภอปลอดบุหรี่

ตุลาคม 17th, 2014 | by Divali

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พัฒนาให้อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอเข้มแข็งปลอดบุหรี่ต้นแบบ พัฒนาให้เกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการ  บูรณาการงานควบคุมยาสูบในชุมชนระดับอำเภอ นายแพทย์ ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินโครงการด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้โครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ ดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสารภี ดอยสะเก็ด 


ชูบางระจันต้นแบบอำเภอปลอดบุหรี่

ตุลาคม 9th, 2014 | by Divali

อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นำร่องพัฒนาให้เป็นอำเภอปลอดบุหรี่ต้นแบบ จากการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ สนับสนุนการดำเนินโครงการโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นายแพทย์รุ่งฤทัย   มวลประสิทธิ์พร   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  กล่าวว่า จังหวัดสิงห์บุรี มี 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางระจัน อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน และพรหมบุรี ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


บางกอกแอร์เวย์สเปิดจองหุ้นไอพีโอสำหรับนักลงทุนทั่วไป 14-17 ตุลาคม นี้

ตุลาคม 8th, 2014 | by Divali

บางกอกแอร์เวย์สเปิดจองหุ้นไอพีโอสำหรับนักลงทุนทั่วไป 14-17 ตุลาคม นี้ ก่อนเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 พฤศจิกายน นี้ • ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 23 – 27 บาทต่อหุ้น • คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 •


อุทยานแห่งชาติปลอดบุหรี่

ตุลาคม 5th, 2014 | by Divali

อุทยานแห่งชาติปลอดบุหรี่ วันนี้ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 8,000 แผ่น โดยมีนายสมัคร ดอนนาปี ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชBack to Top ↑