Guest Relation

Browsing the "Local news" Category

ร่วมลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด

กันยายน 12th, 2016 | by Divali

ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามสัตยาบันสร้างจังหวัดกระบี่ อำเภอ องค์กรท้องถิ่นใสสะอาดเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ​เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น.ที่ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์


เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

สิงหาคม 14th, 2016 | by Divali

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ สระน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับอำเภอเมืองกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นครศรีธรรมราช และสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ จัดโครงการตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี


อบต.ไสไทจัด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฯ

สิงหาคม 14th, 2016 | by Divali

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ อำเภอเมืองกระบี่ แขวงทางหลวงกระบี่ สถานประกอบการโรงแรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบป้ายโฆษณา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 9 สิงหาคม


ลงนามให้กำลังใจ งดเหล้า ตลอดเข้าพรรษา

สิงหาคม 13th, 2016 | by Divali

นายอำเภอเมืองกระบี่ นายสุริยัน ณรงค์กูล ให้กำลังใจคนเลิกเหล้า เข้าพรรษาให้เลิกจนครบพรรษา พร้อมผลักดันให้เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นศูนย์เรียนรุ้ งดเหล้า งดปัจจัยเสี่ยง บูรณราการทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน โรงเรียน ประชาชน ชักชวนผู้นำชุมชน ท้องถิ่นร่วมลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนวาระสุขภาพ ให้เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นชุมชนสุขภาวะที่ดี โดยมีนายกเทศมนตำบลกระบี่น้อยตรี กำนันตำบลกระบี่น้อย ผู้ใหญ่บ้านทั้ง


โครงการ งดเหล้า เข้าพรรษา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.กระบี่

สิงหาคม 13th, 2016 | by Divali

นายอำเภอเมืองกระบี่ นายสุริยัน ณรงค์กูล ให้กำลังใจคนเลิกเหล้า เข้าพรรษาให้เลิกจนครบพรรษา พร้อมผลักดันให้เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นศูนย์เรียนรุ้ งดเหล้า งดปัจจัยเสี่ยง บูรณราการทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน โรงเรียน ประชาชน ชักชวนผู้นำชุมชน ท้องถิ่นร่วมลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนวาระสุขภาพ ให้เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นชุมชนสุขภาวะที่ดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70


โครงการประชุมเชิงปฎิบัตรการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสรมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานยุติธรรม จังหวัดกระบี่

สิงหาคม 10th, 2016 | by Divali

โครงการประชุมเชิงปฎิบัตรการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสรมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานยุติธรรม จังหวัดกระบี่ ณ.โรงแรม มาริไม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท ตามที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่อง จำนวน 8 ศูนย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเสมอภาค รวมถึงการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในปีงบประมาณ 2559


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านช่องไม้ดำ หมู่ 5 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

สิงหาคม 7th, 2016 | by Divali

วันที่ 4 สค 2559 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (Princess Mother’s Medical Volunteer – PMMV) ชื่อย่อ พอ.สว. ซึ่งเป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎร ในด้านการสาธารณสุข ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดน ตามจังหวัดชายแดน ตั้งแต่ พ.ศ.


อบจ.กระบี่จัดอบรมสัมมนาโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สิงหาคม 6th, 2016 | by Divali

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมพระนาง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดอบรมสัมมนาโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางสาวอรนุช หนูแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่จังหวัดกระบี่

สิงหาคม 2nd, 2016 | by Divali

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่จังหวัดกระบี่ วันที่ 29 ก.ค. 59) นายอำนวย ปะติเสที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทุ่งไทรทองอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่โดยมีนางระนอง จรุงกิจกุลเกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานมีเกษตรกรเข้าร่วม 200 คน นายอำนวย ปะติเสกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพการลดความเสี่ยงของผลผลิตรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการโดยให้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559ในทุกอำเภอทั่วประเทศ


ททท.สำนักงานกระบี่

กรกฎาคม 31st, 2016 | by Divali

ททท.สำนักงานกระบี่ >>เปิดรับสมัครนักปั่นหญิงร่วมงาน >> ปั่นเก๋ไก๋…สไตล์หญิง >> ระยะทาง 12 กม. ปั่นกันสวยๆ >>เปิดรับสมัคร วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เต็มก่อนปิดรับสมัครก่อนBack to Top ↑